Razlika med službeno potjo in napotitvijo


Kot službeno potovanje je mogoče šteti le tisto pot, ki ne predstavlja rednega opravljanja dela na sedežu delodajalca oziroma v kraju, dogovorjenem s pogodbo.

Iz sodne prakse lahko povzamemo, da je službeno potovanje le tista pot, ki ne predstavlja rednega dela na sedežu delodajalca oziroma v kraju, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi (Sodba I U 149/2010, Sodba X Ips 387/2011, Sodba VIII Ips 215/2007). Sodišče se je opredelilo, da delavci, ki so svoje delo ves čas opravljali v tujini, izven sedeža delodajalca oziroma njegovih poslovnih enot, niso bili na službeni poti, temveč so bili napoteni, zato jim dnevnice ne pripadajo. Iz ugotovitev sodišča izhaja, da je bilo delovno mesto delavcev v tujini, zato ti delavci niso bili vsakodnevno na službeni poti v tujini, zato tudi ni podlage za izplačilo dnevnic kot povračila stroškov na službenem potovanju.