Mednarodna zakonodaja za področje EU/EGP


Mednarodno zakonodajo za področje EU/EGP lahko razdelimo na dva sklopa pravnih podlag, ki urejajo področje napotitev delavcev.

Prvi sklop pravil ureja sam postopek izvajanja storitev, zagotavljanje minimalnih standardov, ki jih morajo izvajalci storitev zagotavljati svojim napotenim delavcem, nadzor in sodelovanje med nadzornimi organi ter dostop do ključnih informacij. Za  prvi sklop sta pomembna predvsem dva dokumenta: Direktiva 96/71/ES (določa minimalne pravice delavcev) in Direktiva 2014/67/ES (določa uporabo in izvrševanje Direktive 96/71/ES).

Drugi sklop pravil pa ureja koordinacijo sistemov socialne varnosti, ki določa pogoje, pod katerimi se pridobljene pravice na področju socialne varnosti ohranijo tudi v primeru dela v drugi državi članici. Ta pravila tudi časovno omejujejo delo napotenega delavca. Na tem področju so relevantne Uredba 883/2004/ES, Uredba 987/2009/ES in Uredba 1231/2010/EU (se nanaša na državljane tretjih držav).