Slovenska nacionalna zakonodaja


»Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) (začetek uporabe: 1. 1. 2018) ureja postopke in pogoje, pod katerimi lahko registrirane fizične osebe (samostojni podjetniki) in registrirane gospodarske družbe opravljajo svojo dejavnost tudi Slovenije. Ureja tudi postopke in pogoje napotovanja delavcev iz drugih držav članic EU na opravljanje dela v Slovenijo. Zakon velja za opravljanje dejavnosti in izvajanje storitev v drugih državah članicah EU, ne pa v državah izven EU.«

Medtem ko se določbe uredb, ki urejajo koordinacijo sistemov socialne varnosti, uporabljajo neposredno, pa so določbe Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev prenesene v Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15), pri čemer so pogoji vstopa in prebivanja napotenih delavcev ustrezno urejeni z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14, 19/15 in 47/15 – ZZSDT).