Slovenska nacionalna zakonodaja


Medtem ko se določbe uredb, ki urejajo koordinacijo sistemov socialne varnosti, uporabljajo neposredno, pa so določbe Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev prenesene v Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15), pri čemer so pogoji vstopa in prebivanja napotenih delavcev ustrezno urejeni z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14, 19/15 in 47/15 – ZZSDT).

Določbe Direktive 2014/67/EU so trenutno v fazi prenosa v slovenski nacionalni pravni red.