Upućeni radnici


Slobodan protok usluga – koji je uz slobodan protok osoba, robe i kapitala jedna od četiriju temeljnih sloboda na temelju kojih djeluje unutarnje tržište EU, definirano u Ugovoru o Europskoj uniji  – znači da poduzeće ili samozaposleni pojedinac koji ispunjava uvjete za obavljanje određene djelatnosti u svojoj zemlji može obavljati tu djelatnost u bilo kojoj zemlji unutar EU. Poslodavac može poslati svog zaposlenog u drugu zemlju da tamo za njega u sklopu pružanja neke usluge obavlja određeni posao (upućuje radnika na rad u drugu zemlju).

Kome je stranica namijenjena?


Radi veće transparentnosti prava i dužnosti u situaciji upućivanja radnika internetska stranica napotenidelavci.si želi obuhvatiti najširu zainteresiranu publiku, a tekst je organiziran tako da specifične skupine (radnici, poslodavci, nadležni državni službenici) mogu jednostavno potražiti relevantne informacije o upućivanju u Republiku Sloveniju i iz Republike Slovenije (u nastavku RS).

Definicija upućenih radnika


U Direktivi 96/71/ES upućeni radnik definiran je kao radnik koji ograničeno vrijeme obavlja posao na području zemlje članice koja nije zemlja u kojoj inače radi.

Oblici upućivanja


  • upućivanje radnika na područje zemalja članica na vlastiti račun i pod vlastitim vodstvom na temelju ugovora sklopljenog između poduzeća koje je uputilo radnike i zemlje ugovornice kojoj su usluge namijenjene
  • upućivanje radnika u instituciju ili poduzeće koje je u vlasti skupine na području pojedine zemlje članice
  • kad poduzeće ili agencija za obavljanje djelatnosti omogućivanja rada radnika korisniku posreduje rad radnika poduzeću korisniku sa sjedištem na području zemalja članica

Upućivanje u brojevima


Potvrda A1 koju izdaje Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije (ZZOS) također je i statistički pokazatelj upućivanja iz Slovenije. Broj izdanih obrazaca A1 odražava broj upućivanja, ali ne i broj upućenih radnika u godini dana.

Podaci o upućivanjima u Sloveniju iz zemalja EU i EEZ dobivaju se od prijava početka pružanja usluga koje se predlože Zavodu RS za zapošljavanje.

126.185

obrazaca A1 izdao je ZZOS u 2015. godini. Od toga otprilike 61.000 za rad u Njemačkoj, 35.000 u Austriji i 6.500 u Italiji.

46.617

radnika u 2015. godini upućeno je na rad u inozemstvo. Neki od njih više puta.