Internetski priručnik


E-priručnik za radnike, poslodavce i nadležne javne službenike (dostupan na slovenskom jeziku) želi povećati dostupnost, preglednost i koherentnost informacija o upućivanjima radnika za različite ciljne skupine: radnike, poslodavce i nadležne javne službenike. Donosi opće informacije o upućivanjima radnika u Sloveniju i iz Slovenije (oblici, opći uvjeti i pravila upućivanja), uvid u zakonodavstvo (međunarodno u sklopu EU i slovensko isticanjem uporabe Direktive 96/71/ES i Direktive 2014/67/EU s područja upućivanja radnika) i praktične naputke za radnike i poslodavce te također za nadležne javne službenike. Riječ je o prvom ciljanom i tematski široko smišljenom priručniku na slovenskom prostoru, međutim, koji ni blizu ne može obuhvatiti i dati sve vidike upućivanja. Priručnik je nastao na osnovi javno dostupnih izvora (zakonodavstvo, izvješća, studije, internetske stranice, medijski prilozi i dr.) i brojne druge građe te sugestija i preporuka dobivenih od suradnika uključenih u projekt. 

Priručnik je nastao u sklopu projekta Upućivanje radnika: izmjena iskustva, promocija dobrih praksi i poboljšanje dostupa informacijama / Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information koji su sufinancirali Europska komisija u sklopu Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) te Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti RS. 

Preuzimanje priručnika - na slovenskom jeziku (pdf, 479KB)