O projektu


Internetska stranica nastala je u sklopu projekta Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information/Upućivanja radnika: razmjena iskustva, promocija dobrih praksi i poboljšanje pristupa informacijama sufinanciranog od strane Europske komisije u sklopu Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) i Ministarstva rada, obitelji, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti Republike Slovenije.

Cilj je projekta povećati dostupnost, preglednost i koherentnost informacija o upućenim radnicima na rad unutar obavljanja usluga za različite ciljne skupine (odgovorne javne službe, poslodavce i upućene radnike).

U projektu su sudjelovali:

  • ZRC SAZU, Institut za slovensko iseljeništvo i migracije (koordinator projekta);
  • Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti Republike Slovenije;
  • Inspektorat rada Republike Slovenije;
  • Savez samostalnih sindikata Slovenije;
  • Slovenska gospodarska komora;
  • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske (Hrvatska);
  • Savez samostalnih sindikata Hrvatske (Hrvatska);
  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska);
  • University of Rostock, Chair of Business, Economics and Entrepreneurship Education (Njemačka);
  • Labour Inspection of the Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue (Belgija).

Više informacija o projektu na internetskoj stranici.