Kazne i sankcije


Glede upućivanja radnika stranih poslodavaca na rad u RS može se izreći kazna za ove prekršaje:

  • strani poslodavac pruža usluge u RS s radnicima koji kod njega nisu zaposleni ili pruža usluge usprkos zabrani rada stranaca: od 10.000 € do 75.000 € za poslodavca i od 500 € do 5.000 € za odgovornu osobu poslodavca;
  • strani poslodavac ne osigura prava radnicima upućenima na rad u RS glede radnog vremena, odmora i stanki, noćnog rada, minimalnog godišnjeg odmora, plaće, sigurnosti i zdravlja na radu, posebne zaštite radnika i osiguravanja ravnopravnosti,
  • prema propisima RS i općevažećim kolektivnim ugovorima na razini djelatnosti: od 3.000 € do 20.000 € za poslodavca i od 450 € do 2.000 € za odgovornu osobu poslodavca;
  • strani poslodavac ne prijavljuje početak pružanja usluge u RS: od 3.000 € do 30.000 € za poslodavca i od 500 € do 1.500 € za odgovornu osobu poslodavca;
  • strani poslodavac ne pohranjuje potrebnu dokumentaciju tijekom upućivanja, odnosno ne izručuje je na poziv nadzornog tijela: od 3.000 € do 30.000 € za poslodavca i od 500 € do 2.500 € za odgovornu osobu poslodavca.

Ako je poslodavcu pravomoćno izrečena kazna za prekršaj iz prve, odnosno druge alineje prošlog stavka istodobno na dvije godine od pravomoćnosti rješenja o prekršaju, također mu se zabranjuje pružanje usluga u RS.

Sukladno Zakonu o strancima svaki stranac koji želi boraviti u RS mora urediti boravak. Ako stranac u Sloveniji boravi nezakonito ili pak boravi suprotno svrsi za koju mu je izdana dozvola za boravak, stranca se može kazniti kaznom od 800 € do 1.200 €.