Obveze upućenih radnika


Stranci koji su u RS upućeni na rad od strane stranog poslodavca moraju za vrijeme upućivanja imati uređen boravak sukladno odredbama Zakona o strancima.