Međunarodno zakonodavstvo EU/EGP


Međunarodno zakonodavstvo za područje EU/EGP možemo podijeliti na dva sklopa pravnih podloga koje uređuju područje upućivanje radnika.

Prvi sklop pravila uređuje postupak pružanja usluga, osiguravanje minimalnih standarda koje pružatelji usluga moraju omogućivati svojim upućenim radnicima, nadzor i suradnju među nadzornim tijelima i pristup ključnim informacijama. Za prvi sklop osobito su značajna ova dva dokumenta: Direktiva 96/71/ES (određuje minimalna prava radnika) i Direktiva 2014/67/ES (određuje primjenu i ostvarivanje Direktive 96/71/ES).

Drugi sklop pravila uređuje koordinaciju sustava socijalne sigurnosti koja određuje uvjete pod kojima se stečena prava na području socijalne sigurnosti pohranjuju i u slučaju rada u drugoj zemlji članici. Ta pravila vremenski ograničavaju rad upućenog radnika. Na tom su području relevantne Uredba 883/2004/ES, Uredba 987/2009/ES i Uredba 1231/2010/EU (odnosi se na građane trećih zemalja) (puni naslov uredba vidi u nastavku teksta).