Spletni priročnik in poročilo


E-priročnik za delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence želi povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotitvah delavcev za različne ciljne skupine: delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence. Prinaša tako splošne informacije o napotitvah delavcev v Slovenijo in iz Slovenije (oblike, splošni pogoji in pravila napotitev), vpogled v zakonodajo (mednarodno v okviru EU in slovensko s poudarkom na rabi Direktive 96/71/ES  in Direktive 2014/67/EU  s področja napotitve delavcev) in praktične napotke za delavce in delodajalce kot tudi za pristojne javne uslužbence. Gre za prvi takšen ciljno in tematsko široko zastavljen priročnik v slovenskem prostoru, ki pa še zdaleč ne more zajeti in podati vseh aspektov napotitev. Priročnik je nastajal na osnovi javno dostopnih virov (zakonodaja, poročila, študije, spletne strani, medijski prispevki idr.) in številnega drugega gradiva, sugestij, priporočil, ki smo jih pridobili od sodelavcev, vključenih v projekt.

Priročnik je nastal v okviru projekta Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij / Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information, so-financiranega s strani Evropske komisije v okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.

Prenos priročnika (pdf, 479KB)

 

 

Rezultat zgoraj omenjenega projekta je tudi strokovno poročilo (Expert report), ki povzema trenutno stanje na področju napotitev delavcev v EU in specifično v Sloveniji ter prinasa nekatere nove ugotovitve (poročilo je v angleškem jeziku).

Prenos poročila (pdf, 518KB)