Napotitve iz Slovenije


Slovenski delodajalec, ki običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji in ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca, lahko z namenom izvedbe storitve napoti delavca na delo v drugo državo članico EU, EGP ali Švicarsko konfederacijo, na enega izmed dovoljenih načinov, in sicer

  • storitev se izvaja na račun in pod nadzorom tujega delodajalca na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve;
  • storitev se izvaja na podlagi akta o napotitvi v ustanovo ali gospodarsko družbo s sedežem v RS, s katero je tuji delodajalec kapitalsko povezan;
  • napotitev se izvaja v okviru zagotavljanja dela delavcev uporabniku s sedežem oziroma prebivališčem v RS.