Dodatne informacije


Kontakti pristojnih organov za zagotavljanje informacij v zvezi z obveznostmi, ki veljajo po posameznih državah


Povezava

Davčna obravnava dohodkov napotenih delavcev


Povezava

Dodatne informacije v zvezi s socialno varnostjo napotenih delavcev


Povezava

Dodatne informacije v zvezi s splošno ureditvijo področja


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dodatne informacije v zvezi s postopkom pridobivanja potrdil A1


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Dodatne informacije v zvezi z obračunom plač


Finančna uprava Republike Slovenije