Globe in sankcije


Z globo 6.000 do 60.000 eurov se kaznuje tuji delodajalec, ki čezmejno izvaja storitev kljub neizpolnjenim pogojem.

Z globo 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje tuji delodajalec, ki:

  • pred začetkom izvajanja storitve ne opravi prijave storitve ali storitve ne izvaja v skladu z opravljeno prijavo storitve;
  • ne hrani dokumentacije oziroma je ne predloži na poziv pristojnega nadzornega organa.

V skladu z Zakonom o tujcih si mora vsak tujec, ki želi prebivati v RS, urediti prebivanje. V primeru, da tujec v Sloveniji prebiva nezakonito ali pa prebiva v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje, se tujca lahko kaznuje z globo od 800 do 1.200 evrov.