Obveznosti napotenih delavcev


Tujci, ki so v RS napoteni na delo s strani tujega delodajalca, morajo imeti v času napotitve urejeno prebivanje skladno z določbami Zakona o tujcih.