Napotitve v Slovenijo


Delodajalec s sedežem v državi članici EU (v nadaljevanju tuji delodajalec) lahko za namen čezmejnega izvajanja storitev delavce, ki so pri njem v delovnem razmerju, napoti na delo v RS, pod pogojem, da v državi članici, kjer ima sedež, opravlja znaten del svoje dejavnosti.

Oblike napotitev


Napotitev delavcev tujega delodajalca na delo v RS v okviru čezmejnega izvajanja storitev je mogoča na enega izmed naslednjih načinov:

  • storitev se izvaja na račun in pod nadzorom tujega delodajalca na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve;
  • storitev se izvaja na račun in pod nadzorom tujega delodajalca brez sklenjene pogodbe z naročnikom storitve, in sicer v primeru izvajanja storitev, za opravljanje katerih je tuji delodajalec registriran in pri katerih po naravi storitve ni naročnika;
  • storitev se izvaja na podlagi akta o napotitvi v ustanovo ali gospodarsko družbo s sedežem v RS, s katero je tuji delodajalec kapitalsko povezan;
  • napotitev se izvaja v okviru zagotavljanja dela delavcev uporabniku s sedežem oziroma prebivališčem v RS.