Dodatne informacije


Informacije v povezavi z vstopom in prebivanjem


Ministrstvo za notranje zadeve

Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za migracije

 

Štefanova 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Povezava Lokacija

Vse ostale informacije


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

Povezava Lokacija

Informacije o davčni obravnavi


Informacije o davčni obravnavi dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

Povezava