Avtorji


ZRC SAZU

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije - vsebina in koordinacija projekta.

MDDSZ, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - vsebina projekta.

GOOJA d.o.o.

Pomoč pri načrtovanju spletnega mesta ter tehnična izvedba spletnega mesta projekta Napoteni delavci. Več o Gooji>>

Tomaž Mrevlje

Tomaž Mrevlje - oblikovanje spletnega mesta.