Pogoji uporabe


Dobrodošli na spletnem  mestu www.napotenidelavci.si, ki je rezultat projekta Posting of Workers:  Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to  Information / Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in  izboljšanje dostopa do informacij, sofinanciranega s strani Evropske komisije v  okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Ministrstva  za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (v  nadaljevanju MDDSZ).

Spletno mesto je bilo  postavljeno z namenom obveščanja širše javnosti, zaposlenih na odgovornih  javnih institucijah, delodajalcev in delavcev, ki se poslužujejo napotovanja v  Republiko Slovenijo in iz nje. Prosimo vas, da kot obiskovalec tega spletnega  mesta, upoštevate spodaj naštete pogoje.

S pregledovanjem ali  uporabljanjem tega spletnega mesta potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih  razumete ter se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate.

Informacije


Lastniki (MDDSZ) spletnega mesta bodo s potrebno skrbnostjo  poizkušali zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov. Hkrati si pridržujejo  pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali prenehajo z njegovim  dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnjega obvestila in ne  prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta. Prav tako lahko  lastniki spletnega mesta kadarkoli in brez kakršnegakoli obvestila spremenijo  izdelke, storitve ali programe, opisane na tem spletnem mestu.

Zaščitne znamke


Vse znamke na spletnem  mestu so zaščitene, če lastnik spletnega mesta ne določi drugače. To vključuje  tudi vse logotipe lastnikov in z njimi povezanih organizacij (logotipe izdelkov in korporativne logotipe) in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem lastnikov spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti


Vsa besedila, slike  ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, so izbrali in uredili  lastniki spletnega mesta in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi  informativni naravi, lastniki, v primeru, da bi radi z njim sodelovali na  poslovni ravni, ne odgovarjajo za natančnost in točnost navedenih podatkov in  za tipografske napake.

Razen za neposredno  povzročeno škodo, ki bi izhajala iz namernega zavajanja lastnikov ali, ki  bi nastala zaradi njihove malomarnosti, lastniki ali katerakoli druga pravna  ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne  odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi  nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta.

Intelektualna lastnina  na spletnem mestu, vključno s patenti, znamkami in avtorskimi deli, je  zaščitena. Spletnega mesta in njegove celotne vsebine ni dovoljeno kopirati,  reproducirati, znova objaviti, naložiti na oddaljeni računalnik, objavljati,  prenašati, distribuirati ali uporabljati za izdelavo izpeljanih del brez  predhodnega uradnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.

Poslovni odnosi


Te spletne strani  lahko vsebujejo povezave ali reference na spletna mesta, vire in informacije  tretjih oseb. Vendar lastniki spletnega mesta ne poznajo vsebine informacij na  spletnih mestih tretjih oseb in zato ne prevzemajo nobene odgovornosti za tam  navedene informacije. V skladu s tem kot obiskovalec spletnega mesta napotenidelavci.si  potrjujete in se strinjate, da lastniki niso odgovorni za razpoložljivost  takšnih zunanjih spletnih mest ali virov in niso odgovorni ali ne jamčijo za kakršnokoli  vsebino, storitve, izdelke ali drugo gradivo, ki je na voljo na teh spletnih  straneh.

Čeprav spletna stran  tretje osebe vsebuje logotip kateregakoli od partnerjev projekta Napoteni  delavci (ali lastnikov tega spletnega mesta), je vsebina na tej strani  neodvisna od partnerjev projekta in partnerji projekta ne nadzorujejo vsebine  na tem spletnem mestu. V takšnem primeru morate sami poskrbeti za zaščito pred  virusi, črvi, trojanskimi konji in drugimi škodljivimi programi ter zaščititi  svoje informacije, kakor se vam zdi najbolj primerno.

Varovanje zasebnosti


Na spletnem mestu  zbiramo kontaktne informacije in nekatere osebne podatke o tistih obiskovalcih,  ki bi radi prišli do informacij in v ta namen kontaktirajo lastnike spletnega  mesta (pustijo svoje podatke preko kontaktnega obrazca). Izključno odgovornost  za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo  obiskovalci. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z obiskovalcem,  kadar je to potrebno ali obiskovalec to sam želi. Uporabnik lahko kadarkoli  prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Lastniki spletne strani bodo  v tem primeru storili vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve.

Osebne podatke in  kontaktne informacije bomo uporabljali le za namene za katere so bili  posredovani, v skladu z vašim dovoljenjem. Podatkov ne razkrivamo tretjim  osebam.

Vaš IP-naslov bi  uporabili le in izključno pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju  spletnega mesta.

Pravila za piškotke


Za optimizacijo  spletne strani v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja  koristnih informacij o spletnem mestu napotenidelavci.si, v datotekah z  dnevniki na uporabnikovem računalniku  lastniki spletnega mesta samodejno zbirajo in shranjujejo informacije. Te  vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in  jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP),  in datum/čas obiska.

Te podatke lastniki  spletnega mesta uporabljajo za učinkovito upravljanje spletnega mesta, da  izvedo več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizirajo  trende in da zberejo demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani  podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za  komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki  zagotavlja bolj uporabne vsebine in storitve).

V primeru uporabe  podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki  obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.

Tudi za podatke,  zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o  varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

Kaj je »piškotek«?

Spletne strani,  e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije  lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).

Piškotek je majhna  datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na  uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh  pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno mesto napotenidelavci.si  (s svojega spletnega strežnika  lastniki spletnega mesta pošljejo v  datoteko piškotkov brskalnika na trdem  disku uporabnikovega računalnika).  Ta na primer lastnikom spletnega mesta napotenidelavci.si omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se  vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je  doživetje ob obisku spletnega mesta napotenidelavci.si bolj osebno in da se  bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da lastniki  spletnega mesta napotenidelavci.si izvedo več o načinu, kako uporabniki  uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo  izkušnjo, ko obišče spletne strani.

Kakšne piškotke uporablja spletno mesto napotenidelavci.si?

Spletno mesto napotenidelavci.si lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:

  • začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh napotenidelavci.si;
  • trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke napotenidelavci.si lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
  • lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani napotenidelavci.si, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
  • drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, lastniki spletnega mesta napotenidelavci.si pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.

Sledenje in analiza

Lastniki spletnega  mesta napotenidelavci.si za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja  na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google  Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa  (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo  na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma lastniki spletnega  mesta napotenidelavci.si uporabnika o njih obvestijo in piškote naloži na uporabnikovo napravo (računalnik),  uporabniku pa da možnost, da  piškotke zavrne.

To omogoča sledenje  spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem,  kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih  strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število  obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri  uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki  pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki.  Lastniki spletnega mesta napotenidelavci.si teh podatkov ne delijo z nobenimi  tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme  piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

1. Piškotki spletne strani www.napotenidelavci.si in zunanjih spletnih strani /servisov

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
_ga Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Inc

Skladno z zakonom je  dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi  prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno  potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo uporabnik izrecno  zahteva. Lastniki spletnega mesta lastniki spletnega mesta napotenidelavci.si  za te potrebe uporabljajo naslednje piškotke, in sicer lastne sejne piškotke in  piškotke za štetje števila obiskovalcev strani; piškotki trajajo le toliko časa  kot je to potrebno za dosego njihovega namena oziroma najdlje za čas trajanja  seje brskanja in se brišejo s potekom seje.

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

Uporabniku je  omogočeno, da sprejme ali zavrne vse piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh,  pri čemer je treba upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema  piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v  svojem internetnem brskalniku. Na primer, če uporablja različico Internet  Explorer 8.0, mora izvesti naslednje korake: 1. izbere Orodja ter nato  Internetne Možnosti 2. klikne na zavihek Zasebnost 3. uporabi drsnik za izbiro  želene nastavitve. Pri drugih internetnih brskalnikih, če želi spremeniti  nastavitve brskalnika ali izbrisati piškotke, naj uporabnik upošteva navodila  konkretnega brskalnika.

Če so piškotki  onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več  na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.