Obveznosti napotenih delavcev


Tujci, ki so v RS napoteni na delo s strani tujega delodajalca, morajo imeti v času napotitve urejeno prebivanje skladno z določbami Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.).