Obveznosti napotenih delavcev


Odklonitev napotitve


V kolikor veljavna pogodba o zaposlitvi predvideva delo v tujini, lahko delavec odkloni napotitev le, če obstajajo upravičeni razlogi, kot so:

  • nosečnost,
  • varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let,
  • vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo,
  • invalidnost,
  • zdravstveni razlogi,
  • drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Ureditev prebivanja


Napoteni delavci si morajo v državi članici EU, kamor bodo napoteni, urediti prebivanje skladno z nacionalnimi predpisi države članice EU, kjer se bo delo opravljajo. Za informacije o v ta namen določenih postopkih se je potrebno obrniti na pristojne organe države, kamor bodo delavci napoteni.