O projektu


Spletna stran je nastala v okviru projekta Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information/Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij, sofinanciranega s strani Evropske komisije v okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.

Namen projekta je bil povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih na delo v okviru opravljanja storitev za različne ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce).

V projektu so sodelovali:

  • ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (koordinator projekta);
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije;
  • Inšpektorat Republike Slovenije za delo;
  • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije;
  • Gospodarska zbornica Slovenije;
  • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske (Hrvaška);
  • Savez samostalnih sindikata Hrvatske (Hrvaška);
  • Filozofska fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvaška);
  • University of Rostock, Chair of Business, Economics and Entrepreneurship Education (Nemčija);
  • Labour Inspection of the Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue (Belgija).

Več informacij o projektu lahko dobite na spletni strani.