Napotitve iz Slovenije


Slovenski delodajalec, ki običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji in ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca, lahko z namenom izvedbe storitve napoti delavca na delo v drugo državo članico EU, EGP ali Švicarsko konfederacijo, na enega izmed dovoljenih načinov, in sicer

  • storitev se izvaja na račun in pri našem delodajalcu, ki napotuje iz Slovenije,
  • storitev se izvaja na podlagi akta ustanove ali gospodarske družbe s sedežem v drugi državi članici,
  • napotitev se izvaja v okviru zagotavljanja dela delavcev uporabniku s sedežem s sedežem v drugi državi članici